ĐÃ CÓ HƠN 1 TRIỆU ỨNG DỤNG TRÊN APP STORE

Appsfire là một nền tảng chuyên nghiên cứu các ứng dụng di động, đồng sáng lập Appsfire Ouriel Ohayon cho biết có 493.298 ứng dụng trả tiền và 158.848 ứng dụng trò chơi có mặt trên Appstore. Tổng cộng, chỉ có khoảng 736.000 ứng dụng hiện còn đang hoạt động trên Appstore, còn lại hoặc bị những vướng mắc bản quyền hoặc bị chính người phát triển xoá đi vì nguyên nhân nào đó.

 

Apple thường xuyên thông báo số lượng ứng dụng có trên Appstore nhưng lại chưa từng chính thức công bố tình trạng của các ứng dụng. Cho dù như vậy, vượt qua mốc 1 triệu ứng dụng là thành công đáng lớn của Apple và cả thị trường ứng dụng di động nói chung.

 

Năm 2007, Apple ra mắt iPhone đời đầu cùng với chợ ứng dụng App Store. Sau hơn 1 năm hoạt động, App Store đạt mốc 100.000 ứng dụng và tới ngày nay, con số này đã là hơn 1 triệu ứng dụng (bao gồm tất cả các ứng dụng cho iPhone, iPad nói chung). Đối thủ lớn nhất của App Store, Google Play đã vượt mốc 700.000 ứng dụng vào tháng trước.

.